Verdiskapende change management / endringsledelse

Seminarprogram for å styrke lederes evne og alles vilje til å endre

SEMINARETS FORMÅL
Å maksimere gjennomføringskraft av beslutninger som innebærer endring.  Destruktiv endringsmotstand reduseres og endringsvilje mobiliseres.

BAKGRUNN
Verdier skapes i økende grad gjennom agilitet og omstillingsevne. Lederes evne å lede endringer konstruktivt er blitt en verdiskapende kjernekompetanse. Men, forskning viser at kun 1/3 av endringsprosesser er vellykkede. Resten sliter (ofte unødvendig) eller mislykkes, fordi mange undervurderer nivået av motstand som fort skapes dersom endringer pushes uproffesjonelt. De tre seminarene knyttes opp mot strategisk retning/mål og vi går gjennom

  • PLANLEGGING: hvordan planlegge endringsprosessen for å redusere destruktiv motstand og få alle å trekke i samme retning? logo_piler-i-samme-retning
  • INTERNKOMMUNIKASJON: hvordan og når kommunisere hensikten med endringen, kommunisere for å redusere usikkerhet, og skape oppslutning/engasjement?oldway_newway
  • GJENNOMFØRING av endringsprosessen: hvordan kan ledere redusere motstand, mobilisere ressursene og få alle med raskest mulig gjennom endringsprosessen/kurven?

endringskurven2-png

I FORKANT kartlegges deres situasjon og behov hvilket påvirker innhold i programmet. Vi går også gjennom strategisk retning, lederprinsipper og verdier sånn at de flettes inn.

SEMINARENE
er interaktive med bevisstgjørende øvelser og mikset med faglig påfyll og metoder som kan tas i bruk omgående.

MELLOM seminarene er det interne ‘kollokviegrupper’ og personlig coaching for å fasilitere implementering av nye innsikter og kunnskaper.


SPØRSMÅL? Kontakt Efwa Hagström 47 25 22 64, hagstrom@powerpeople.no

GJENNOMFØRINGSANSVARLIG:

efwa_portrett2_sh
Efwa Hagström driver Power People Academy siden 2006 og har solid praktisk erfaring av leder- og organisasjonsutvikling på tvers av industrier, kombinert med en MSc i Global HRM med spesialisering i strategier som styrker omstillings- og innovasjonsevne.

kunder_logorekke_gra_32_0compression

Misjonen til Efwa Hagström er å hjelpe ledere transformere de interne forutsetningene så de støtter bedriftsstrategien, få alle og trekke i samme retning med minimum internt motstand, og maksimere strategisk gjennomføringskraft. Efwa driver Power People Academy siden 2006, jobber på tvers av industrier med å øke samhandling, integrering av kompetanse, innovasjonsevne, fasilitere endringsprosesser, og redusere internt ‘støy’.