Interne forutsetninger som støtter strategisk retning

Formål: å øke innovasjon, samhandling og strategisk gjennomføringskraft

PROGRAMMETS FORMÅL
Akselerer gjennomføring av strategisk retning gjennom å skape optimale interne forutsetninger. Vi samkjør og synkroniserer den interne plattformen med strategisk retning for å øke innovasjon, samhandling og gjennomføringskraft.

BAKGRUNN
De interne forutsetningene, eller ‘plattformen’, påvirker i stor grad hastighet og kvalitet på gjennomføring av strategisk retning: innovasjonsevne, integrering av kompetanse, samhandling på tvers, og omstillingsevne. Driverne i plattformen er: 1. lederstil & toppledelse, 2. bedriftsstruktur & KPIer, og 3. bedriftskultur. Ofte er de optimalisert for tradisjonell industri – ikke for turbulente markeder med innovative, integrerte, digitaliserte produkter og tjenester, og er ikke strategisk gjennomtenkte, synkroniserte eller moderniserte.
nips-to-dipss_3-drivers
En tradisjonell plattform
 (optimal for stabile markeder og ikke-integrerte produkter), reduserer for eksempel hastighet og kvalitet på gjennomføring av strategisk retning som ønsker integrert IoT-business. Faren for at raskere konkurrenter utkonkurrerer- á la Nokia og Kodak, øker dramatisk.

50% av Fortune 500 bedriftene er allerede borte fra listen siden 2000 (Nanterme, 2016). 40% av bedrifter forventes være borte innen år 2021 (Bradley et al, 2015). Det er om 5 år. Det finnes forskningsbaserte fellestrekk på hvordan fremtidsrettede, svært vellykkede bedrifter ledes og er strukturerte. Den kunnskapen kan vi bruke for å omstille deres interne plattform sånn at den styrker strategisk gjennomføring, verdiskapning, og konkurransekraft.

MÅLGRUPPE
Primært for etablerte bedrifter, men også for gründere som vil vokse. De viktigste lederne i bedriften samles: CEO/administrerende, ledergruppen, HR, tillitsvalgte, og eventuelt styreleder.chessPROGRAMMET
I forkant foretas en intervjurunde med utvalgte nøkkelpersoner for å øke bevisstgjøring på temaet og avdekke barrierer. Forankring av programmet i styre og hos CEO er en grunnleggende forutsetning for å lykkes. For det vil bli motstand. Noen vil for eksempel føle sin maktposisjon truet, kjenne på usikkerhet og manglende mestringsfølelse, være uenig i at det er nødvendig med endring, være uvillig å gå utenfor komfortsonen, bli redd for å miste sin jobb, og så videre.

4 seminarer med interne økter og personlig oppfølging i mellom:

  1. EVALUERING AV INTERN PLATTFORM: CEO introduserer og forklarer nødvendigheten med å gjøre denne evalueringen for å sikre konkurransekraft. Det blir påfyll av relevant, forskningsbasert kompetanse om tradisjonell kontra fremtidsrettet intern plattform, anledning til å diskutere og evaluere nåværende plattform, og avdekke eventuelle gap. Vi identifiserer hva som trenges å endres og legger en grov plan for å omstille den interne plattformen sånn at den støtter strategisk retning, verdiskapning og gjennomføringskraft optimalt.
  2. TYDELIG STRATEGISK RETNING: Vi går gjennom deres strategiske retning (visjon, misjon, verdier, konsept/branding) og jobber med hvordan konseptet kan bli tydeligere, øke oppslutning og få alle å trekke i samme retning.strategy-vision-mission-values-abc
  3. STYRKE ENDRINGSLEDELSEN: Vi øker kompetansen på endringsledelse og lager et utkast på hva som skal endres, og hvordan og hvem som skal lede og delta.
  4. ØKE SAMHANDLING PÅ TVERS & STRATEGISK GJENNOMFØRINGSKRAFT: Vi ser på metoder for å styrke samhandling og samhandling på tvers, møteledelse for innovasjonsfremmende diskusjoner og forankring av beslutninger for å få alle med, og verktøy for å øke gjennomføringskraft. Et av målene er å samkjøre hvordan dere jobber i hverdagen og at dere bruker felles verktøy og lederprinsipper.

oldway_newway

GJENNOMFØRINGSHASTIGHET AV PROGRAMMET:

  • Det anbefales å bruke 6-12 måneder på en slik endringsprosses. Tempoet på programmet styrer vi i fellesskap og finner det som passer dere best.
  • Programmet skreddersys fortløpende for at dere skal få mest mulig ut av det.
  • Endring betyr alltid motstand. Vi evaluerer situasjoner i fellesskap, konkretiserer problemstillinger, og finner løsninger.

SPØRSMÅL? Kontakt Efwa Hagström 47 25 22 64, hagstrom@powerpeople.no

GJENNOMFØRINGSANSVARLIG:
Efwa Hagström. Driver Power People Academy siden 2006 og har solid praktisk erfaring av leder- og organisasjonsutvikling på tvers av industrier, kombinert med en MSc i Global HRM med spesialisering i strategier som styrker omstillings- og innovasjonsevne.

kunder_logorekke_gra_32_0compression

Misjonen til Efwa Hagström er å hjelpe ledere transformere de interne forutsetningene så de støtter bedriftsstrategien, få alle og trekke i samme retning med minimum internt motstand, og maksimere strategisk gjennomføringskraft. Efwa driver Power People Academy siden 2006, jobber på tvers av industrier med å øke samhandling, integrering av kompetanse, innovasjonsevne, fasilitere endringsprosesser, og redusere internt ‘støy’.