Samhandling og integrering av kompetanse på tvers

Seminar med praktisk & motiverende påfyll for ledere og team

SEMINARETS FORMÅL
Å øke samhandling og integrering av kompetanse på tvers i team og/eller i organisasjonen.

BAKGRUNN
Det er et økende behov for å skape verdier gjennom å integrere kompetanse på tvers, som krever samhandling.

integrating-knowledge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avhengig av innfallsvinkel og behov ser vi på:

  • hva avdelingen eller teamet kan gjøre for å samarbeide bedre
  • hva du som leder kan gjøre for å få til bedre samhandling mellom medarbeidere og team på tvers av fag og nivå
  • hva du som toppleder/topplederteamet kan gjøre for å få alle i virksomheten å trekke i samme retning og samhandle bedre

I FORKANT gjennomføres en kortere intervjurunde for å avdekke behov og nåværende barrierer. Dette sette i lys av strategisk retning, lederprinsipper og verdier.

PÅ SEMINARET
 gjør vi bevisstgjørende øvelser, lærer metoder, og lærer om hva som hemmer og fremmer samhandling generelt og samhandling på tvers.progress-bar

I ETTERKANT er det optimalt å følge opp med interne ‘kollokviegrupper’, personlig coaching, og en 2. samling (2-3 timer) for å evaluere hva som har blitt bedre og avklare gjenstående forbedringspunkter.


SPØRSMÅL? Kontakt Efwa Hagström 47 25 22 64, hagstrom@powerpeople.no

GJENNOMFØRINGSANSVARLIG:

efwa_portrett2_sh
Efwa Hagström driver Power People Academy siden 2006 og har solid praktisk erfaring av leder- og organisasjonsutvikling på tvers av industrier, kombinert med en MSc i Global HRM med spesialisering i strategier som styrker omstillings- og innovasjonsevne.

kunder_logorekke_gra_32_0compression

 

Misjonen til Efwa Hagström er å hjelpe ledere transformere de interne forutsetningene så de støtter bedriftsstrategien, få alle og trekke i samme retning med minimum internt motstand, og maksimere strategisk gjennomføringskraft. Efwa driver Power People Academy siden 2006, jobber på tvers av industrier med å øke samhandling, integrering av kompetanse, innovasjonsevne, fasilitere endringsprosesser, og redusere internt ‘støy’.