BLOGGEN FOR LEDERE I ENDRING

Hvordan lede verdiskapning i digitaliseringens era?

Velkommen til denne bloggen for ledere i etablerte norske bedrifter i omstilling. Omstille til hva, og hvordan, er det mange som spør seg i følge YS-leder Jorunn Berland. Måten vi skaper verdier på endres med digitalisering. Integrerte produkter og tjenester oppstår gjennom mennesker som integrerer kompetanse i symbiose med teknologi. Hvordan påvirker det måten vi leder […]

KRAFTSAMLING for ENDRING & INNOVASJON

Case: Omsette styrets strategi til digitalisering, entreprenørskap og innovasjon

Se for deg at styret og ledelsen i en etablert teknologibedrift nettopp har blitt enig om ny strategi, og sier ‘dette blir bra – kjør!’ Så skal ledelsen omsette til virkelighet… Si at overordnet strategi er å omstille seg fra ikke-integrerte eller digitaliserte produkter til integrerte, digitaliserte produkter og tjenester (DIPT) – noe mange bedrifter i dag har forstått må skje for […]