KRAFTSAMLING for ENDRING & INNOVASJON

Case: Omsette styrets strategi til digitalisering, entreprenørskap og innovasjon

Se for deg at styret og ledelsen i en etablert teknologibedrift nettopp har blitt enig om ny strategi, og sier ‘dette blir bra – kjør!’ Så skal ledelsen omsette til virkelighet… Si at overordnet strategi er å omstille seg fra ikke-integrerte eller digitaliserte produkter til integrerte, digitaliserte produkter og tjenester (DIPT) – noe mange bedrifter i dag har forstått må skje for […]