Om, Visjon & Misjon

HVA & HVORFOR:

  • De fleste ledere har ikke nødvendig lederkompetanse for å skape verdier raskt nok i digitaliseringsskiftet
  • Ledere og team får trening og oppdatering i effektive samhandlings- og beslutningsferdigheter som øker strategisk gjennomføring
  • Ledere og team som får denne treningen er mer effektive, konstruktive og skaper verdier raskere

Efwa Hagström, MSc organisasjonsutvikling (Liverpool, 2016), har nylig forsket på strategier for å styrke fremtidsrettet verdiskaping. Hun har omfattende erfaring med å

  • konkretisere problemstillinger og implementere skreddersydde løsninger
  • veilede ledere i endringsprosesser 
  • styrke ledere og ledergrupper for mer effektiv bruk av tid og ressurser

I samarbeid med NHO Vestfold og i dialog med Toppindustrisenteret kjøres nå følgende utviklingsprogram for å skape mer KRAFT og smartere, grønnere VERDIER:

Verdiskaping & konkurransekraft123_mini

Med lang praktisk erfaring på tvers av industrier og akademisk tyngde hjelper Efwa dere lykkes med endringsprosesser og styrke ledere og teams verdiskapingshastighet. Seminar, program, og foredrag er basert på praktisk erfaring og forskning. Matnyttig, tankevekkende og motiverende. Efwa har drevet PowerPeople i Norge siden 2006. Hun er født i Sverige, og bor i Norge (Nøtterøy) siden 2000, etter å ha jobbet med branding og kommunikasjon i Sverige, Tyskland og Belgia i over 20 år.

VIKTIGE KUNDER:
kunder_logorekke_gra_2

«Efwa hjelper ledere finne potensiell menneskelig effektivitet i bedriften,
og realisere potensialet. ‘Mind opener’ som gir energi til ledergruppen»
– Martin Sagen, Head of Regional Mills at Norsk Hydro


UTDANNELSE:
BI_logouni of liverpool_logo

 

 

  • MSc Global HRM, University of Liverpool
  • High Performance Leadership, BI og Retorikk, Kommunikasjon og Ledelse, BI
  • Coach internasjonale retningslinjer, NCA

Misjonen til Efwa Hagström er å hjelpe ledere transformere de interne forutsetningene så de støtter bedriftsstrategien, få alle og trekke i samme retning med minimum internt motstand, og maksimere strategisk gjennomføringskraft. Efwa driver Power People Academy siden 2006, jobber på tvers av industrier med å øke samhandling, integrering av kompetanse, innovasjonsevne, fasilitere endringsprosesser, og redusere internt ‘støy’.