Fasilitering av workshops & program

Efwa bidrar med å finne – og hente ut effektivitspotensialet i virksomheten.
En ‘mind-opener’ som gir energi til ledergruppen.

– Martin Sagen, Fabrikksjef, Norsk Hydro

FASILITERING
En profesjonell fasilitator kan hjelpe dere maksimere utbyttet av en samling / workshop.workshop

En leder spurte om jeg kunne fasilitere en samling/workshop for hans ledere:

  • Hva vil du oppnå? spurte jeg.
  • Jeg vil det skal bli tydeligere hva vi står for, hva vårt konsept er, hvorfor kundene skal kjøpe fra oss og ikke konkurrentene, og hva hver enkelt leder kan gjøre for å omsette strategisk retning i hverdagsaktiviteter på en effektiv måte, sa han.
  • Det kan jeg hjelpe deg med, svarte jeg. 1. La oss legge en plan for timing av opplegget, hvem som skal være med, hvordan dette skal kommuniseres, gjennomføres, og hva du skal si som introduksjon. 2. I forkant kartlegger vi nå-situasjonen for å planlegge bevisstgjørende øvelser og relevant påfyll av kompetanse og metoder som mikses inn i workshopen i passe doser. OK?

Dette er ett eksempel. Andre utfordringer/forbedringer mange kunder vil ha hjelp med er:

  • Bedre samhandling og deling av kompetanse/erfaringer på tvers
  • Bedre effektivitet & gjennomføringskraft av prosjekter og oppgaver
  • Bedre engasjement og trivsel
  • Bedre og mer effektiv/konstruktiv møtekultur
  • Bedre internkommunikasjon og tilbakemeldinger

SPØRSMÅL? Kontakt Efwa Hagström 47 25 22 64, hagstrom@powerpeople.no

GJENNOMFØRINGSANSVARLIG:
Efwa Hagström. Driver Power People Academy siden 2006 og har solid praktisk erfaring av leder- og organisasjonsutvikling på tvers av industrier, kombinert med en MSc i Global HRM med spesialisering i strategier som styrker omstillings- og innovasjonsevne. Viktige kunder:kunder_logorekke_gra_32_0compression

Misjonen til Efwa Hagström er å hjelpe ledere transformere de interne forutsetningene så de støtter bedriftsstrategien, få alle og trekke i samme retning med minimum internt motstand, og maksimere strategisk gjennomføringskraft. Efwa driver Power People Academy siden 2006, jobber på tvers av industrier med å øke samhandling, integrering av kompetanse, innovasjonsevne, fasilitere endringsprosesser, og redusere internt ‘støy’.