Effektiv ledercoaching

Jeg anbefaler virkelig Efwa’s ferdigheter som coach. Hun har en unik evne å analysere og forstå personlige og profesjonelle utfordringer, og kan derfor gi skreddersydd coaching. Hun har lært meg verdifulle verktøy, som har gjort det mulig å forbedre lederferdigheter og effektivitet, og samtidig opprettholde en sunn balanse mellom jobb og privat.
– Anne Vosskötter, Specialist Director Supply Chain, Elopak

EFFEKTIV LEDERCOACHING
Å være leder i dag i paradigmeskiftet til digitalisering
, med flatere strukturer, og medarbeidere som skal samhandle på høyt nivå, løse komplekse utfordringer, balansere produktivitet med innovasjon, og lede endringer konstruktivt, krever andre mer moderne ferdigheter – og betydelig mer enn ledelse gjorde før. Da kan det være, ikke bare motiverende, men også betryggende og berikende å ha en profesjonell coach å sparre med. Efwa har bred erfaring fra å coache ledere på tvers av industrier – på forskjellige nivåer, forstår raskt din situasjon, og kan hjelpe deg lykkes lettere.

  • Efwa bruker en kombinert coachingstil som er meget effektiv.
  • Etter å ha etablert en felles forståelse av din situasjon og hva du vil oppnå, kombineres tradisjonell coaching (stiller spørsmål og utfordrer – men gir ikke råd), med formidling av relevant kunnskap, metoder, og verktøy*, i tillegg til rådgivning/drøfting av situasjoner, og hjelp for eksempel til å formulere viktige budskap. Din komfortsone blir utvidet, samtidig som det legges vekt på at du kan være enig med deg selv.coaching
  • Andre bedrifter bruker ofte Efwa som coach for å forbedre følgende situasjoner:
  1. ‘Ledere’ som sjefer mest og trenger å lede mer
  2. Endringsprosesser – støtte for planlegging og gjennomføring
  3. Konflikter & vanskelige situasjoner
  4. Utbrenthet/ledere som kjører for hardt
  5. Lite engasjement i avdelinger/dårlig samhandling/lite VI-følelse
  6. Strategisk retning – spisse og støtte
  7. Personlige situasjoner

DET LEGGES STOR VEKT PÅ DISKRESJON, INTEGRITET & HYGGELIGE, EFFEKTIVE SAMTALER

* Eksempler moderne lederferdigheter: samhandling og integrering av kompetanse på tvers, lede endringsprosesser, delegering, forankring av beslutninger, lede innovasjonsdrivende diskusjoner, vanskelige samtaler, tidsstyring/selvledelse, mental trening, retorikk og kommunikasjon, tilbakemeldinger, organisasjonsutvikling…


SPØRSMÅL? Kontakt Efwa Hagström 47 25 22 64, hagstrom@powerpeople.no

GJENNOMFØRINGSANSVARLIG:
Efwa Hagström. Driver Power People Academy siden 2006 og har solid praktisk erfaring av leder- og organisasjonsutvikling på tvers av industrier, kombinert med en MSc i Global HRM med spesialisering i strategier som styrker omstillings- og innovasjonsevne. Viktige kunder:

kunder_logorekke_gra_32_0compression

Misjonen til Efwa Hagström er å hjelpe ledere transformere de interne forutsetningene så de støtter bedriftsstrategien, få alle og trekke i samme retning med minimum internt motstand, og maksimere strategisk gjennomføringskraft. Efwa driver Power People Academy siden 2006, jobber på tvers av industrier med å øke samhandling, integrering av kompetanse, innovasjonsevne, fasilitere endringsprosesser, og redusere internt ‘støy’.